LA NOSTRA PLATAFORMA TECNOLÒGICA

Gràcies a l’eina que hem desenvolupat podem oferir a les PIMES un servei de Direcció Financera com si d’una gran empresa es tractés, amb els recursos d’una PIME.

Coneixeràs l'estat real i actualitzat de la teva empresa

Et farem un estudi sobre la salut de la teva empresa, entenent les finances com la conseqüència de la qualitat en la gestió de la teva empresa.

Planifiquem el futur de la teva empresa a curt termini

Fer previsions des del punt de vista d'ingressos, despeses, rendibilitat i de tresoreria, per aconseguir els objectius de la teva empresa detectant ràpid els imprevistos i reaccionant a temps.

Detectem les desviacions i les corregim a temps

Amb la nostra eina podem detectar si s'estan complint els objectius d'ingressos i / o despeses. Detectarem possibles descoberts abans que es produeixin i t'acompanyem per trobar la solució.

Informe de situació a de la teva empresa

Creem un perfil inicial de l’organització de la teva empresa i un exhaustiu anàlisi financer i patrimonial, identificant els possibles riscos que poden afectar la seva continuïtat, proposant els tractaments més adequats.

Quadre de Comandament Financer

Posem a la teva disposició el Dashboard de mètriques en format de gràfic per monitoritzar permanentment els principals indicadors econòmics crítics de la teva empresa.

Fes click per ampliar l’imatge

CONTROL PRESSUPOSTARI

Amb tota la informació disponible la nostra eina ens permet establir els objectius d’Ingressos, Despeses i Rendibilitat de la teva empresa per als següents 12 mesos, i així mes a mes comparant les dades reals amb la previsió, veurem les possibles desviacions i podrem prendre a temps aquelles decisions que ens han de permetre assolir l’objectiu proposat per al tancament de l’exercici.

Reduirem els imprevistos que puguin afectar la situació econòmica de la teva empresa.

Fes click per ampliar l’imatge

DIGITALITZACIÓ DE FACTURES I TIQUETS I GESTIÓ DOCUMENTAL

Gràcies al nostre mètode de treball podrem planificar les teves futures necessitats de Caixa, anticipant-nos a la teva cobraments i evitant sorpreses en el moment d’atendre les teves obligacions de pagament.

Fes click per ampliar l’imatge

PLANIFICACIÓ DE LA TRESORERIA

Gràcies a la digitalització i la nostra eina podem tenir tota la informació de la teva empresa actualitzada i fer una planificació diària de la tresoreria.

Fes click per ampliar l’imatge

Recepció i enviament de l'informació online

Importem el Major o Diari de Comptabilitat per a conèixer amb exactitud la salut de la teva empresa i detectar possibles desviacions pressupostàries.

Ordenem la comunicació amb el teu Gestoria o DTP. Admin. i ens encarreguem d’enviar tota la documentació amb la freqüència que ens demani i acompanyem un fitxer de dades que facilita i agilitza la Comptabilització.

Fes click per ampliar l’imatge

Tota la informació financera de la teva empresa disponible des a la nostra plataforma en línia

LA NOSTRA EINA PER DINS

Herramienta EXCEL DE TESORERÍA GRATIS

Descárgate ahora la herramienta Excel que usamos los profesionales de las finanzas para llevar la tesorería diaria de tu empresa siempre actualizada.