La solució

Software de direcció financera

Com t'ajuda Finergia?

Una metodologia única que t’acompanya en el creixement de la teva empresa, donant respostes senzilles a preguntes complexes, com: obtinc beneficis amb els actuals preus? O, sé quins serveis produeixen beneficis i quines pèrdues? I, hauria de demanar un préstec per fer una inversió?

El teu Saas de Direcció Financera

Què fa?

La plataforma online

Podràs conèixer la salut econòmica i financera de la teva empresa. Una anàlisi que va del passat al present, per ajudar-te a planificar amb èxit el futur.

El Director Financer

Perquè a part de l'aplicació, t'assignem una persona compromesa amb la gestió financera de la teva empresa. Sempre tindràs algú al costat per ajudar-te.

Com t'ajuda la plataforma online?

T’explica amb detall quin és l’estat actual de la teva empresa, i digitalitza i agilitza processos clau de la labor administrativa i comptable. Realitzant previsions d’Ingressos i Despeses, i planificant pagaments i cobraments.

Funcionalitats

Control
pressupostari

Un cop disposem de tota la informació financera, establim objectius d'Ingressos, Despeses i Rendibilitat per als 12 mesos següents. La comparació mensual permet detectar desviacions.

Quadre de
comandament financer

El Dashboard monitoritza permanentment, amb 12 indicadors, la salut de la teva empresa. Sabent com evoluciona el teu nivell d'endeutament, la liquiditat o el punt d'equilibri, entre d'altres. Fins i tot si t'encamines a una situació greu d'insolvència

Informe de situació

Definim l'estat actual de l'empresa a través d'una profunda anàlisi economicofinancera i patrimonial. Atès que la situació econòmica de l'empresa és conseqüència de la gestió global, identifiquem les diferents causes, els posem nom i proposem accions correctives.

Planificació de
la Tresoreria

Amb el quadre de tresoreria, preveiem si tindràs problemes per fer front a les obligacions de pagament com la Seguretat Social, les nòmines o pagaments a proveïdors. Sabràs si pots fer front a una petita inversió o amortitzar anticipadament un préstec.

Digitalització de
factures i gestió documental

Converteix les factures en dades, automatitzant les previsions de cobraments i pagaments. Gestiona els documents a través de la plataforma digital. Oblida't d'acumular papers i mantingues-ho tot en ordre, digitalitzant tiquets i factures.

Agilitza la comunicació
entre departaments

Enviem les factures en forma de dades, al teu departament o gestoria, facilitant la comptabilització automàtica de les factures. També ens encarreguem de comunicar-nos amb ells, enviant periòdicament tota la documentació, acompanyada d'un resum.

Què fa per tu el Director/a Financer?

Sigui perquè no tens prou temps o per falta de coneixement, Finergia agilitza la gestió i potencia la direcció financera de la teva empresa. T’assignem una persona professional que t’acompanya proactivament en la gestió econòmica, fent recomanacions proactives.

Serveis

Metodologia basada
en l'experiència

El nostre mètode de treball està basat en la capacitat d’adaptar la direcció financera a les necessitats de cada PIME. Professionals del més alt rang, oferint experiència i innovació.

Pren el control
i agilitza les decisions

Analitzem l’empresa en profunditat per ajudar-te a optimitzar la gestió financera i optimitzar resultats. T’acompanyem de manera àgil en la presa de decisions.

Les respostes
que busques

Trabajamos para hacerte sencillo todo un proceso y vocabulario que puede resultar pesado, monótono y poco efectivo. Potenciamos el crecimiento ordenado, ofreciéndote servicios relacionados: plan financiero, negociaciones, derecho mercantil, etc.

Tota la informació financera de la teva empresa, disponible quan la necessites.

Eina Excel de Tresoreria gratis

Descarrega’t ara l’eina en Excel que utilitzem els professionals de les finances per a gestionar la tresoreria diària de la teva empresa i tenir-la sempre actualitzada.
financiera online